O našem společenství

EDEN je společenství mladých lidí z okolí Přerova, které organizuje pro děti letní tábory a víkendové akce. Kronika našich táborů se píše již od roku 1995, kdy na impuls o. Mariusze Radaczynskeho působícího ve farnostech Citov, Rokytnice a Brodek u Přerova, začalo pár mladých lidí připravovat letní tábor pro děti. Tito mladí lidé po čase předali své zkušenosti další generaci, která má organizaci tábora nyní na starost.

Historie

Tábory jsou pořádány každý rok na nějaké téma, s ústředním příběhem. V minulých letech děti prožívaly například dobrodružství s Robinem Hoodem, cestovaly do Afriky pro lék, ale mohly si také vychutnat cestu kolem světa.

Doufáme, že naše tábory budou pro děti i vedoucí místem, kde rádi stráví část prázdnin, a že společně vyrazíme vstříc táborovému dobrodružství i další rok :)

Od prvních let existence tábora patříme pod občanské sdružení SARKANDER, registrované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako organizace pořádající tábory pro děti a mládež, splňujeme veškeré zákony i vyhlášky o zotavovacích akcích, jako jsou například hygienické normy či akreditovaný zdravotník či hlavní vedoucí.

Významným datem byl rok 2008, kdy společenství dostalo název Eden - název, jenž má asociovat biblický ráj. Doufáme, že dokážeme svým přístupem během tábora děti obohatit, a zprostředkovat tak jakési "kukátko do ráje" - nový pohled na svět i na vztahy kolem nás. Hodnoty a cíle společenství Eden vycházejí z křesťanských hodnot - snažíme se dělat tábory tak, aby byly pro děti i vedoucí přínosné získáním nových zkušeností a dovedností, rozšířením znalostí a kompetencí, aby byly povzbuzením ve víře a ukázkou života ve společenství.

V roce 2017 se k našemu společenství připojil otec Tomáš Klíč, působící v brodecké farnosti, který svým přátelským přístupem a duchovními myšlenkami pozitivně přispívá k organizaci a chodu tábora.

Téma tábora

Naše tábory bývají tematicky zaměřené, tj. mají vlastní legendu - dějovou linii, do které děti zasahují a pomáhají hlavním hrdinům dosáhnout jejich cílů. Mezi naše nedávná témata patřil například Pravěk, Hvězdné války, Legenda o Svatém grálu či Archeologické dobrodružství v Egyptě.

Program tábora je koncipován tak, aby v něm byly vyváženy aktivity pohybové i klidnější. Děti se mohou těšit na hry, soutěže, výtvarné či rukodělné aktivity, večerní posezení u táboráku, divadlo, a nebude chybět ani výlet. Veškerý program se snažíme tvořit na principu křesťanských hodnot, a jeho významnou částí je prostor pro modlitbu, sdílení či slavení mše svaté.

Skupinky

Kapacita tábora byla v minulosti zhruba 35 dětí, avšak v posledních letech s námi jezdí až 50 táborníků, a to ve věku od 7 do 15 let. Děti jsou již od začátku tábora rozděleny do skupinek, a to tak, aby v každé skupince byly děti mladší i starší. O skupinku se starají 2 až 3 vedoucí, kteří děti táborem provázejí a pečují o ně.

Tábořiště

Od roku 2009 jsme využívali táborové základny Na Německých lukách poblíž obce Hoštejn. V roce 2019 jsme z technických důvodů naše oblíbené tábořiště opustili a naším domovem se stalo tábořiště Pod Pandurkou poblíž obce Bohuslavice. Tábořiště je situováno v zalesněné oblasti a nabízí skvělé prostředí pro prožití táborových dnů v samém srdci přírody.

Ubytování

V Hoštejně byly naše děti ubytovány ve stanech s podsadou pro dva lidi. V Bohuslavicích obývají čtyřmístné chatky. Pořádek ve stanech bývá pravidelně kontrolován vedoucími.

Strava

Na táboře je zajištěna pravidelná strava 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), obědy a zpravidla i večeře bývají teplé. Po celou dobu tábora je zajištěn pravidelný pitný režim, který hlídáme i při hrách mimo tábořiště.

Hygiena

K dispozici jsou táborové sprchy s teplou vodou, umývárna čerpající vodu z potoka. K hygieně používají děti vždy vodu převařenou, která se nachází v barelech. Jako toalety používáme udržované suché latríny.

Obslužnost

Na táboře není elektrické vedení, vodovody ani plyn. K osvětlení ale využíváme centrálu, vaříme na kamnech a na sporáku na plynové bomby. Do prostoru lesa nemají přístup vozidla bez povolení, pro potraviny si jezdíme sami a spojení s nemocnicí je také zajištěno.

Hlavní vedoucí a tábořiště v průběhu let:

1996 -2007 - Nejdek, hl. vedoucí otec Mariusz Radaczynski, (Marian Jurečka)

2008 - Krásná, hl.vedoucí Honza Bluma

2009 - 2018 - Hoštejn, hl. vedoucí:

                        2009-2012 - Honza Bluma

                        2012 - 2015 - Kačka Písková (Šustková)

                        2016 - 2018 - Marek Stejskal

2019 - X - Bohuslavice, hl. vedoucí Marek Stejskal